Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jak zaimportować dane do Polisy w Chmurze?

W zakładce Administracja -> Import danych można pobrać szablon importu.

Szablon importu jest dokumentem do którego należy skopiować swoich klientów.

Niezależnie do tego czy są to dane, które do tej pory były przechowywane w excelu czy w innym programie CRM sam proces import nie powinien zająć dużo czasu.

W idealnej sytuacji ograniczy się on do kopiowanie odpowiednich kolumn z jednego excela do drugiego.

Najważniejsze jest to, aby dane były w odpowiednim formacie. Rozbieżność formatów może pojawić się w datach. Przykładowo jeśli w excelu mamy datę wpisaną „kropkami” 01.01.2022. to przekopiowanie tych danych 1:1 nie powiedzie się ponieważ format przyjęty przez Polisę w Chmurzę to 01-01-2022.

W takiej sytuacji należy sformatować daty od odpowiedniego formatu.

Jest jeszcze jedna sytuacja z którą często się spotykamy przy imporcie danych jeśli chodzi o imię i nazwisko klienta. W naszym szablonie należy te dane podać w jednej komórce, a często widzimy pliki w których te dane są w dwóch kolumnach, np.: tak jak poniżej:

Aby te dwie komórki ze sobą połączyć należy użyć odpowiedniej formuły, takiej jak na zrzucie ekranu poniżej:

Dzięki tej formule dane z dwóch komórek połączą się w jedną.

Następnie należy jeszcze całą kolumnę gdzie znajduje się formuła i połączone dane skopiować do notatnika i z notatnika drugi raz do excela.

Przygotowany plik należy zapisać na dysku komputera i następnie wczytać do systemu.

Was This Article Helpful?